Led for Led Behandlinger

Behandlinger

Mål ved behandling:
Hos LED FOR LED KIROPRAKTIK, er vores mål at have dig i fokus hele vejen. Det handler om at skabe bedre
livskvalitet for den enkelte patient, hvilket opnås ved bedre funktion og minimum af smerter i hverdagen.
Fra start foretages der en grundig undersøgelse, hvorefter der sammensættes et individuelt
behandlingsforløb. I klinikken anvendes flere forskellige behandlings teknikker, alt efter de enkelte behov.
Som kiropraktor er jeg uddannet indenfor røntgen. Dvs. jeg kan foretage røntgen undersøgelser af egne
patienter, og beskrivelse heraf. I egen klinik har vi ikke røntgen apparat, men kan ligesom lægerne henvise
direkte til hhv. Røntgen, MR- og CT – scanning på sygehuse i Region Syddanmark, når der er indikation
herfor.

Samarbejdspartnere:
Vi kommunikere og samarbejder med praktiserende læger, fysioterapeuter, sygehusenes billeddiagnostiske
afdelinger samt Rygcenter Syddanmark hhv. Sønderborg og Middelfart. Dette gøres for at skabe et bedre
behandlingsforløb for patienterne.