Led for Led Børn og kiropraktik

Børn og kiropraktik

Børn kan også få problemer med led og muskler. Hos spædbørn ses dette f.eks som nedsat lyst til at ligge
på maven, forstyrrelse af søvn, utrøstelige skrigture, uro/utilfredshed, træg mave og svært ved at holde
hovedet/ favorit side alt dette kan været et tegn på led- og muskelproblematikker.